Alla priser visas inklusive moms

Låt oss på Låssmeden Kanlås Säkerhetspartner sköta om er nyckelhantering, förenkla din administration OCH säkerställa en säker hantering av era nycklar. Både huvudnycklar, fastighetskötarnycklar och även in och utkvittering av nycklar vid in/ utflytt för hyresgäster. När säkerheten gör skillnad!

• Kontroll på utkvitterade nycklar.

 • Möjlighet för boende att komma direkt till oss för tillverkning av extra nycklar.

• Trygg och smidig utlåning av allmänna nycklar till entreprenörer.

 • Trygghet för köpare att alla nycklar finns.

• Förvaring av nycklar och kvittenser i säkerhetsklassat utrymme.

Nyckelkontroll är en av det största säkerhetsfaktorerna i ett säkert låssystem. Med många nycklar i omlopp som byter ägare med jämna mellanrum eller lånas ut, underlättar det för er att lämna över hanteringen till oss. Med ett KEYSERVICESAVTAL får ni både full kontroll och en säker administration. Era nycklar är säkert förvarade i säkerhetsskåp eller säkerhets rum hos oss lokalt på din ort

Vi har Säkerhetsbutiker på följande orter:

  • Hudiksvall
  • Bollnäs
  • Ljusdal
  • Söderhamn

Säker hantering av nycklar

När boende ska flytta in eller ut i en lägenhet, eller kanske byta lägenhet med varandra så sköter vi detta åt er. Vi sköter om administrationen och ser till att dokumentation av antalet nycklar är aktuell.

Eller så önskar ni att vi ska förvara fastighet/huvudnycklar i ert system, kvittera ut nycklar åt tillfälliga entreprenörer och eller spärra borttappade nycklar mm

Genom att teckna avtal på vår säkerhetstjänst ”KANLÅS KEYSERVICE” för nyckeladministration vid lägenhetsbyte/ traditionell nyckelförvaring kan ni lämna över ansvaret helt till oss.

Vi ser till att rätt antal nycklar, ev. passerkort och taggar mm lämnas in av avflyttande lägenhetsinnehavare. Kontakta oss på order@kanlas.se för mer info 010-178 25 00