Alla priser visas inklusive moms

2020

Nyproduktion av 164 st lägenheter. Beslagning och låssystem


Nyproduktion av 107 st lägenheter beslagning/ låssystem/ porttelefoni


Nyproduktion av 99 st lägenheter. Beslagning och låsystem


Projekt 2020- Nyproducerade lägenheter, 164 st. Montage av låssystem, dörrautomatiker, dörrstängare, trycken och porttelfoni 


Projekt 2016/ 2017- Nya Karolinska- Montage av låssystem, dörrautomatiker och dörrstängare